AAA

Etnoloogia

Etnoloogia osakonna õppe- ja teadustegevus järgib tänapäevase kultuuriuurimise teoreetilisi ja metodoloogilisi suundumusi; erialakursustel tutvustatakse mitmesuguseid kultuuri- ja sotsiaalantropoloogilisi meetodeid. Õppetöö käigus antakse põhjalik teoreetiline ja praktiline (välitöö) ettevalmistus kultuuriprotsesside märkamiseks ja analüüsiks. Osakonna teadustöös on esil kaks suuremat uurimisvaldkonda, eesti etnoloogia ning soome-ugri ja arktilised kultuurid. Eesti etnoloogia uurib argikultuuri ajaloos ja tänapäevas, Eesti elanike identiteete, ajalookogemust elulugudes. Soome-ugri ja arktiliste kultuuride uurimine keskendub põhjarahvaste identiteedile, maailmavaatele ja rituaalidele, elulaadi ja majandussüsteemi seostele ning kultuurimuutustele.

Vaata prof. Art Leete loengut "Mis teeb rahva suureks? Eestlastest ja soome-ugrilastest"